Girls V-Volleyball vs Rio Hondo 10/08/13 - PhotoRath